Şenbağlar Makale
Rate this item
(0 votes)

Tarihçe

Köyümüzün, ulaşabildiğimiz en eski belgelere göre ilk adı "Şehnikâr" dır. Bu isim bir rivayete göre; "Şah ve "Nigar" kelimelerinin birleşimidir. Eski kimliklerde ise "Şehnigar" ya da "Şehniger" olarak yazılmıştır. Yörenin halk ağzıyla da "Şehneer" diye söylenir.Bahçelerdeki yaşlı ağaçlara bakınca köyümüze yerleşim tarihinin çok eski olmadığı görülür. Bilinen büyük aile sayısısnın az oluşu (7 sülale) bu tezi doğrulamaktadır. Yapım tarihlerinin
oldukça eski olduğuna inandığımız binalarda kullanılan çam ağaçları da bize bu konuda bir fikir vermektedir. Sonuç olarak köyümüze yerleşimin bundan 300-350 yıl öncelere denk geldiği söylenebilir.

Media